3921 Frederick Ave
St Joseph, MO 64506
(816) 232-7704
9550 NW Prairie View Rd
Kansas City, MO 64153
(816) 436-6300